موج جدید دستگیریها و کشمکشهای درون حاکمیت

اکنون بیش از دوهفته است که نیروهای سرکوبگر رژیم با هماهنگی بیت خامنه ای دور تازه ای ازخشونت و دستگیری مخالفین رژیم را آغاز کرده اند. برخلاف دمکراسی بازیهای ظاهری در جناح اصولگرا ، دراکثر موارد تصمیمات نهایی توسط سپاه پاسداران اتخاذ می شود و آنها هستند که تصمیم آخر را در امور جاری اتخاذ می نمایند. طی دوهفته گذشته طیف وسیعی از نیروهای مخالف رژیم که قبلا توسط سپاه پاسداران شناسایی گردیده اند با حکم جعفری دادستان جدید تهران دستگیر گردیده و عده ای درخیابانها ربوده شده اند. از آنجاکه فرماندهان سپاه پاسداران احتمال می دهند در خیزشهای پیش رو ، بویژه بعد از بازگشائی دانشگاهها، تظاهرات و درگیریها با نیروهای انتظامی اوج تازه ای خواهد گرفت ، لذا پیشاپیش اقدام به دستگیری افراد فعال جنبش نموده اند.

طی ماههای گذشته ، عدم موفقیت کودتاچیان درخانه نشین کردن مردم باعث شده است تا آنها تاکتیکهای جدیدی را درجهت سرکوب بیشتراتخاذ کنند. سیاستهای جدید جناح کودتا براین پایه استوار است که هرنوع تجمع و هرگونه گردهمایی را لغو کنند ودرصورت عدم تمکین ، به سرکوب همه جانبه اقدام کنند.آنها تصور می کنند هرچه دامنه خشونت گسترش یابد، اهداف آنان در بقاء دیکتاتوری بیشتر تأمین می شود. باند خامنه ای - احمدی نژاد اکنون با پشتوانه نیروهای سرکوبگر رژیم کاررا بجایی رسانده اند که از برگزاری مراسم سالگرد مرگ خمینی بعنوان پیشوای جمهوری اسلامی ایران نیز جلوگیری می کنند. چراکه خاندان خمینی و افراد دست اندرکار قبر وی، از خامنه ای و پاسدارانش فاصله گرفته اند واعتراضات خودرا بصورت علنی آشکار نموده اند. هفته گذشته هنگامیکه محمد خاتمی و ناطق نوری درنظر داشتند برسرقبر خمینی سخنرانی کنند ، سپاه پاسداران از ورود آنها به این محل جلوگیری کرد. همچنین در روزهای گذشته از برگزاری مراسم یاد بود آیت الله طالقانی در حسینیه ارشاد جلوگیری شد و خانواده وی مجبور شدند این مراسم را در خانه شخصی خود برگزارنمایند.

اکثر روزنامه ها و سایتهای اینترنتی وابسته به جناحهای مخالف رژیم بسته شده و طی چندروز گذشته دفتر کمیته پیگیری جنایتهای اخیررژیم به ریاست علی رضا بهشتی پسر آیت الله بهشتی و دفترمهدی کروبی (حزب اعتماد ملی) بدستورجعفری دادستان جدید تهران پلمب شده است. پس از تعطیل کردن مرکز پیگیری، علی رضا بهشتی را نیز دستگیرکرده اند.

جناح «اصلاح طلب» رژیم که دریافته است قدرت رابکلی از کف داده و رهبران این جناح یکی بعد از دیگری توسط رقیب به بند کشیده می شوند، در روزهای اخیرصدای اعتراض خودرا بلندتر کرده است. این جناح به تازگی دریافته است که:اعلام وفاداری و تکرار چندباره آنان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ، ولایت فقیه و کل نظام مشکلی را از آنها حل نمی کند. آنها مجبورند پرده هارا کنارزنند و حقیقت رابه مردم بگویند، آنچه تاکنون توسط آنها گفته شده درحد مرعوب شدن آنها در انتخابات گذشته بوده است. آنها اختلافات خودرا در سطح تقلب در انتخابات و به امید دخالت خامنه ای و وادار کردن وی برای حمایت از آنها محدودساخته اند. درحالیکه جناح رقیب بدون هیچگونه ملاحظاتی آنان رابه زندان افکنده است ، شکنجه می کند، به پای محاکمات فرمایشی می کشاند، فعالین آنها را می کشد و هنوز پس از گذشت نزدیک به سه ماه از کشتارتظاهرکنندگان، هرروزچند جنازه جدید را به قیدضمانت و سکوت تحویل خانواده ها می دهند ویا مخفیانه عده ای را در بهشت زهرا دفن می کنند.

باوجودیکه جناح «اصلاح طلب» سالهادرمسند قدرت قرارداشته و جزء لاینفک ارکان رژیم جمهوری اسلامی ایران محسوب می شده اند اما تاکنون نسبت به جنایتهای سی سال گذشته لب به سخن نگشوده اند! این جناح هنوزدنبال اجرای قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی ایران است که به حد کافی مردم ایران از این قانون لطمه دیده ودر پناه این قانون سرکوب شده اند. جناح «اصلاح طلب» حداقل اکنون که در معرض سلاخی رقیب قرار گرفته بایستی به مردم اعتماد کنند. باید حقایق گذشته رابامردم درمیان بگذارند. باید عاملان و آمران کشتارنیروهای مبارز وانقلابی را به مردم ایران معرفی کنند، باید سرکوبگران خلقهای ایران را به مردم بشناسانند، باید از کشتار شهریور۱۳۶۷ سخن بگویند، باید از ترورهای مخالفین و رهبران اپوزیسیون درخارج و داخل کشورپرده بردارند. باید عاملان اصلی احتکار و چپاول بیت المال را به مردم ایران معرفی کنند وهزاران موارد دیگراز جنایتها و بدکرداریهای گذشته را.

کافی نیست امثال محتشمی پور اکنون که شوهر خواهرش مصطفی تاج زاده گرفتارشده است فریاد یا زینب سردهد. محتشمی پور دردوره ایکه وزیر کشور بود و شلاق به دست داشت خیلی هارا برای آدمکشی تربیت کرد. محتشمی پور یکی از نورچشمی های رژیم درامورکشورهای عربی است وسالها سفیر رژیم در سوریه بود. وی سازمانده اصلی حزب الله لبنان است و هم اوست که سر نخ کمک به حزب الله لبنان و ده ها سازمان مرتجع و تروریستی دیگر را دردست دارد. اکنون که قدرت سرکوب دولتی ازدستش خارج شده و از رهایی شوهر خواهرش توسط رقبا نا امید شده نصحیت می کند که «مبادا اگر این پست فطرت ها به آزار جسمی تان پرداختند بگویید حسرت شنیدن یک آخ را بر دل هاتان می گذاریم » محتشمی پور که هیچوقت شکنجه نشده و همیشه در زمره آمران شکنجه بوده است درنامه ای خطاب به تاجزاده چنین ادامه می دهد «من شنیده ام فریاد در حین شکنجه درد را تسکین می دهد و از آن مهم تر اعصاب شکنجه گر را به هم می ریزد هرچند این ها سعی می کنند ادای سفاکان اسرائیلی را درآورند ولی در شناسنامه شان نوشته مسلمان و همین مسئله عذاب الیمی است برای خودشان که خواب برایشان حرام و زندگی عادی حرام و لذت از حیات اهل و عیال حرام و همه چیز حرام این حرامیان است .

فریاد بزن عزیزِدل بگذار فریاد یا زهرای تو با فریاد یا زینب من پیوند بخورد . من به چشم دل ترک ها را بر ایوان مدائن که قرار بود مظهر عدل علی باشد دیده ام . نه تنها من بلکه همه روشن دلان دیده اندو همه آنان که دینشان را به دنیای قدرت طلبان نفروخته اند

محتشمی پور و امثال وی ، اکنون که به درستی ترکهارا در نظام اسلامی عمیق می بینندو عمق شقاوت و بیرحمی شکنجه گران شامل حال بستگان آنهاشده است، فریاد «یا زینب » سرداده اند. همین حضرات طی سی سال گذشته هیچگاه فریاد آزادیخواهی ده ها هزار انقلابی و مبارز را نشنیدند . محتشمی پور وشرکاء حتی حاضر نیستند اعتراف کنند که در آن دوره چند هزار نفرازپویندگان راه حقیقت را در همان سلولهایی که اکنون تاجزاده و سایر«اصلاح طلبان» فریاد «یازهرا» سرداده اند ازپای در آورده اند. اکنون نه فقط محتشمی پور وهم حزبیهای وی، بلکه تمام این جناح منافع خودرا درخطر جدی می بینند . خطرمحدود به بیت خمینی و بازاریان و جریانات لیبرالی نمی شود بلکه تمامی این طیف خطررا احساس کرده اند. سرکوب واختناق به حدی فزونی یافته است که حتی خواننده معروف رژیم و مسخ کننده جوانان در جبهه های جنگ ۸ ساله با عراق معروف به «بلبل خمینی» هم لب به اعتراض گشوده است. آهنگران که اکنون بنام حاج صادق آهنگران معروف است ودوران استراحت وبازنشستگی را سپری میکند فغان بر آورده است که از دست جناح احمدی نژاد خواب در چشم ندارد! پسر حاج صادق آهنگران که ظاهرا پدرش از شنیدن خبر ربودن دختر جواد امام یکی از همرزمان سابقش آشفته شده است به سایت نوروز چنین می گوید:

«من محمد علی آهنگران فرزند جناب حاج صادق آهنگران هستم ...ایشان امشب شدیدا بد حال شدند وقتی مصاحبه مادر عاطفه امام دختر آقای جواد امام را که رزمنده بوده و هم ایشان و دخترش عاطفه بازداشت شده را از بی بی سی شنیدند جایی که مادر میگفت به جهانیان و همه مردم بگویید دخترم سالم و پاکدامن بوده و بازداشت شده.

اینها که گفتم مختصری از شرح حال بلبل خمینی بود. قصد درد دل داشتم با شما و این که بگویم نگران و آشفته اییم .. دعایمان کنید.».

فریادهای اعتراض آمیز کنونی مردم ایران محدود به قشرخاصی از جامعه و یا بخاطر پشتیبانی از گرایش فکری این یا آن جناح حکومتی نمی باشد. واقعیت این است که مردم ایران از سلطه تبهکارانه رژیم جمهوری اسلامی ایران به ستوه آمده اند. آحاد مردم ایران روز بروز بی چیز تر می شوند و بخشی از کارگران و زحمتکشان ایران از تأ مین مایحتاج عمومی برای خانواده هایشان عاجز مانده اند. در عرصه سیاسی هیچگونه آزادی سیاسی ، حزبی ، حتی صنفی - سیاسی وجود ندارد. علی رغم اینهمه ناهنجاریها سرمداران رژیم جمهوری ایران اکنون پیاده کردن اندیشه ارتجاعی «حکومت ولایتی » را به جای جمهوری اسلامی در دستور کارخود قرار داده اند.

هم اکنون دامنه اعتراضات و نارضایتی ها به اقصی نقاط ایران کشیده شده است و سران رژیم نمی توانند به سیاق گذشته مردم را اغوا کنند. شکاف بین حاکمیت و اختلافات بین جناحها به حدی عمیق است که تصور هرگونه آشتی ویا کنار آمدن جناح بورکراتیک رژیم به رهبری خامنه ای - احمدی نژاد با جناح لیبرال به رهبری هاشمی رفسنجانی ، میرحسین موسوی و کروبی غیر ممکن است.

مردم ایران بپاخاسته اند و مطالبات آنها آگاهانه درجهت دمکراسی ، آزادی و استقرار یک حکومت دمکراتیک ، بابانگی رسا فریاد زده می شود. هیچ تظاهر کننده ای دنبال رأی خود نمی گردد و همگان در سرنگونی کامل رژیم و ساقط کردن بساط جمهوری اسلامی ایران پای می فشارند. مرگ بر دیکتاتوری ، مرگ بر خامنه ای به مفهوم آن است که سران این رژیم جنایتکارندو مردم تنها راه نجات خودرا در برانداختن تام وتمام این حکومت دیکتاتوری - مذهبی باز یافته اند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۰ شهریور ۱۳۸۸- ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de