تظاهرات در برابر سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در مادرید

روز پنج شنبه گذشته به دعوت جمعی از ایرانیان آزادیخواه و هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ساعت ۷تا ۸ و۳۰دقیقه شب تظاهراتی در جلو سفارت جمهوری اسلامی در مادرید برگزارشد. این تظاهرات به مناسبت گرامی داشت خاطره ۱۸ تیر۱۳۷۸برپا گردیده بود.

دراین گردهمایی علاوه بر سردادن شعارها علیه رژیم ، عکس های زیادی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شد. ازجمله عکس اعدامهای چند سال گذشته و اخیر، عکسهای سنگسارزنان ، عکسهای اعدامهای دستجمعی. شعارهایی که به زبان اسپانیایی و فارسی سرداده شد به قرار زیر است:

کارگر دانشجو اتحاد اتحاد

مرگ بر جمهوری اسلامی

مرگ بر خامنه ای

زنده باد آزادی

سفارتی حیا کن مزدوری را رها کن

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

یا مرگ یا آزادی

سید علی پینوچه ایران شیلی نمی شه

خس و خاشاک تویی دشمن این خاک تویی

و......

ضمنا بخاطر همبستگی با مبارزات مردم ایران روز ۲۳ ژوئن در برابر سفارت رژیم در مادرید تظاهراتی برپاگردید. از این تظاهرات فیلمی تهیه شد و در یوتوب نیز قرارداده شده است. لینکهای فیلم مربوط به این تظاهرات به قرار زیر است.


http://www.youtube.com/watch?v=sAsD0juEfiM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lUiVIdenqFY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=10Yrpa3lXJU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hiY9YIZ1Kzc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=gUEvk_m1rMY

برای دیدن عکس های مربوط به تظاهرات ازلینک زیر استفاده کنید

http://www.demotix.com/news/iranian-ex-pats-madrid-protest-front-iranian-embassy