درگیریهای شدید نیروهای سرکوبگر رژیم با تظاهر کنندگان ۱۸ تیر

با وجودیکه سردمداران رژیم به بهانه آلوده بودن هوا امروز را تعطیل عمومی اعلام کرده بودند، اما این ترفند مانع از آن نشد تا اقشار مختلف مردم به سوی دانشگاه تهران به حرکت در نیایند.

از ساعات اولیه صبح دختران ، زنان و مردان بسیاری در اکثر خیابانها دیده می شدند که همگی به سوی دانشگاه تهران و میدان انقلاب درحرکت بودند. جوانان بسیاری از میدان امام حسین بدون هیچگونه وسیله نقلیه مسیر طولانی تا میدان انقلاب را می پیمودند و در مسیر به شعاردادن پرداختند. حوالی میدان فردوسی با حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها بیش از ۴۰ نفر دستگیرشدند. عده زیادی مجروح شدند و این آغازی بود برای تداوم راه پیمائی به سوی میدان انقلاب . درمنطقه شمال تهران نیز عده زیادی از ساعات اولیه صبح از مسیر میدان ونک تا ولیعصر و سپس بلوار کشاورز به مقصد دانشگاه تهران به حرکت در آمده بودند. این جمعیت در میدان ونک و اطراف جمالزاده با نیروهای انتظامی درگیر شد. هنگامیکه نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها در میدان ولیعصر اقدام به شلیک گاز اشک آورکردند جمعیت یکپارچه فریاد بر آورده بود: مرگ بر دیکتاتور، مرگ براین دولت مردم فریب و ... عده زیادی با آتش زدن لاستیک و زباله دانها تلاش کردند تا جلو نیروهای سرکوبگر را سد کنند. در این درگیری تعدادی از دختران و پسران جوان به شدت مجروح شدند. تا هنگامیکه نگارنده شاهد بودم هیچیک از مجروحین به دست نیروهای انتظامی گرفتار نشد.

عده ای از تظاهرکنندگان ماسک در اختیار داشتند و عده ای نیز به نحوی با پارچه و یا عینک های دودی صورت خودرا پوشانده بودند که برای جاسوسان و لباس شخصی ها شناخته نشوند.

درخیابان کارگر نیز درگیری شدید بود ومتأسفانه تعداد زیادی مجروح و دستگیر شدند. افرادیکه در درگیری خیابانهای اطراف دانشگاه شرکت داشتند مطمئن بودند که جراحات بعضی از تظاهرکنندگان به حدی شدید بود که قطعا به مرگ بعضی ها منتهی خواهد شد. هنوز از تعداد کشته های احتمالی خبر دقیقی نرسیده است.

شهرتهران امروز باردیگر صحنه زدو خورد شدید نیروهای امنیتی و بسیج با مردم بود. ازهر سو که نگاه میکردیم جمعیتی بود که برای مقابله با مأمورین آماده شده بود. درحالیکه در منطقه دانشگاه نبرد ادامه داشت در همان حال چندین هزار نفر تظاهر کننده در خیابان تخت طاوس با نیروهای انتظامی درحال زدوخورد بودند. نیروهای مردمی که از جنوب شهر تهران و منطقه راه آهن با شعار مرگ بر دیکتاتور به سمت دانشگاه تهران به حرکت در آمده بودندحوالی توپخانه و خیابان سپه با نیروهای انتظامی درگیر شدند. عده ای از سمت حافظ و حسن آباد و عده دیگری از مسیر خیابان فردوسی و خیابانهای فرعی خودرا به اطراف دانشگاه رسانده بودند. تا ارسال این گزارش هنوز در گیریها در تهران ادامه دارد . قراراست امشب بانگ رسای مردم بر پشت بامها از هرشب دیگر طنین اندازتر شود.

از شهرستانهای تبریز ، شیراز و اصفهان نیز خبر رسیده است که تظاهرات امروز در حد گسترده ای برگزار شده است. تا ارسال این گزارش هنوز گزارش ویژه ای بدستم نرسیده است


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21
Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de