تظاهرات ایرانیان دمکرات و مدافع حقوق بشر در اسپانیا

امروز شنبه همزمان با تظاهرات گسترده ایرانیان و سایر مردم جهان در چندین کشور در دفاع ازحقوق پایمال شده مردم ایران ، در مادرید نیز جمع کثیری از ایرانیان مقیم اسپانیا در مقابل دفتر سازمان ملل جمع شدند. این تظاهرات از ساعت ۸ تا ۱۰ عصر به وقت اسپانیا برگزارگردید. شرکت کنندگان شعارهایی را برعلیه رژیم جمهوری اسلامی ایران سر دادند و به پخش اعلامیه هایی دردفاع از مردم ایران و بر علیه ستمگریهای رژیم حاکم دست زدند. در همین رابطه بیانیه ای خطاب به مسئولین سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر نگاشته بودند که در زیر ملاحظه خواهید کرد. این بیانیه توسط نمایندگان جمع شرکت کننده در تظاهرات به نماینده سازمان ملل در اسپانیا تحویل داده شد.خطاب به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد

عفو بین الملل (امنستی انترناشنال) و همه نهادها و مدافعان حقوق بشر

عالیجنابان

همانگونه که استحضار دارید ، قریب سی سال است کشورما ایران، تحت سلطه یک رژیم دیکتاتوری - مذهبی گرفتار آمده است. بدنبال انتخابات ۲۲ خرداد ماه گذشته و کودتای جناح خامنه ای - احمدی نژاد، موج گسترده اعتراضات و تظاهرات سرتاسر ایران را فرا گرفته است.

طی ماههای گذشته چند صد نفر از مبارزین هنگام تظاهرات در خیابانها ویا در زندانهای رژیم از پا درآمده اند. تاکنون چندین هزار نفر دستگیرو یا مفقود الاثر شده اند که از سرنوشت اکثر آنان اطلاع دقیقی در دست نیست.

از شما تقاضا داریم بنا به وظیفه سنگینی که عهده دارهستید اقدامات فوری و عاجلی را در جهت توقف سرکوب مبارزین و جلوگیری از ادامه شکنجه و تیرباران نیروهای مبارز در ایران به عمل آورید. همچنین تقاضا داریم بخاطر کمک و پشتیبانی از مردم ایران نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

۱ از آنجا که این رژیم در نزد مردم ایران هیچگونه اعتباری ندارد و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران ضد این رژیم می باشند ، لذا نمایندگان این رژیم دیکتاتوری و واپسگرا را در مجامع بین المللی به رسیمت نشناسید.

۲ به فوریت نمایندگانی را برای بازدید از زندانهای ایران و تماس با زندانیان سیاسی به ایران اعزام دارید.

۳ جهت آزادی زندانیان سیاسی اقدامات فوری به عمل آورید و لیست کاملی از دستگیر شدگان را منتشر کنید. هم اکنون خانواده های بسیاری هستند که از سرنوشت عزیزانشان بی خبرند و مطمئن نیستند که آیا آنان زنده اند ویا به جوخه های اعدام سپرده شده اند.

جمعی از ایرانیان مقیم اسپانیا

هوداران دمکراسی و آزادی در ایران