نگذاریم دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی ایران به فراموشی سپرده شوند

مردم آزادیخواه : در پی موج وسیع دستگیریها ،شکنجه ها و اعدامهای مردم مبارز ایران که خواهان آزادی و دمکراسی هستند، قلب همه انسانهای آزادیخواه جهان بدرد آمده است و رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی همچون سه دهه گذشته پاسخی جز سرکوب و زندان نداشته است.ما زندانیان سیاسی سابق زندانهای جمهوری اسلامی که سالها ازعمر خود را در دهه ۶۰ در شکنجه گاههای این حکومت ضد انسانی سپری کرده و با پوست و گوشت و استخوانهایمان این ددمنشی ها را لمس کرده ایم :

هرگز فراموش نخواهیم کرد که بر ما چه گذشت...

همسران، فرزندان، خواهران،برادران، دوستان و رفقای بیشماری ازما اعدام شدند، ازما پول گلوله خواستند، به ما اجازه مراسم یادبودعزیزانمان را ندادند وآنها را درگورهای دستجمعی بی نام ونشانی همچون خاوران ها و...به روی هم انباشتند

از این رو و به جهت رساندن فریادمان به گوش مجامع حقوق بشر بین المللی و افکار عمومی جهانی بر آن شدیم تا در اعتراض به این همه شقاوت و جنایت علیه بشریت همزمان با دیگر زندانیان سیاسی سابق در اقصی نقاط دنیا و در همبستگی با عزیزان در بند در سیاهچالهای رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی ، از روز پنجشنبه ۲۳ جولای ساعت ۵ بعد از ظهر تا ظهرروز شنبه ۲۵ جولای در محل آرت گالری واقع در مرکز شهر ونکوور – کانادا دست به اعتصاب غذا بزنیم .

بدینوسیله از عموم آزادیخواهان دعوت میکنیم تا با حمایت خود از این حرکت اعتراضی اجازه ندهند که رژیم آدمکش جمهوری اسلامی جنایاتی را که بر ما روا داشته با دیگر زندانیان سیاسی خیزش اخیر مردم ایران تکرار کند.

زمان: شروع راس ساعت ۵ بعد از ظهر – تا ساعت ۱۲ ظهرروز شنبه ۲۳ جولای ۲۰۰۹

مکان: آرت گالری - نبش خیابانهای رابسون و هورنبی – واقع در مرکز شهر ونکوور – کانادا

خواسته های انسانی ما به شرح زیر است:

۱- آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی ۲- ممنوعیت هر نوع شکنجه ۳- لغو حکم اعدام

۴- آزادی بی قید و شرط بیان و قلم و اجتماعات ۵- محاکمه آمرین و عاملین جنایات سی ساله جمهوری اسلامی

جمعی از زندانیان سیاسی سابق ایران

شرکت کنندگان در اعتصاب می توانند امضاء خود را به نشانی زیر ارسال کنند:

politicalprisonersiran@hotmail.com 

حمایت کنندگان از اعتصاب هم می توانند امضاء خود را به همین نشانی زیر ارسال نمایند:

politicalprisonersiran@hotmail.com

امضاء ها ادامه دارد...

شرکت کنندگان در اعتصاب غذا:

رسول شوکتی – محبوبه موج - مجید میرزایی - شهره کیا – صادق ترک - اردوان زیبرم - کتایون محمدی –

حسن دادبر - مهدی لطیفی – مینا بهروزی– فریدون انجمن – ماهرخ المشیری - ستار دوستدار -

حمایت کنندگان از این حرکت اعتراضی:

محمدمحَبی خلیل امانی ستاره عباسی مرجان افتخاری -