در دفاع از کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور

اخیرا رژیم جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قوانین و چارچوب تعیین شده برای فعالیت وکلا، اقدام به پایمال کردن حقوق وکلای دادگستری نموده است. بر اساس آئین نامه جدید، دولت می تواند به تعداد دلخواه خود ، تا آنجا که حداکثرآراء وکلا را در کانونها بدست آورد ، وکلای جوان و دست نشانده خودرا به کانونها تحمیل کند. در همین رابطه کانونهای وکلای دادگستری اقدام به انتشار بیانیه اعتراضی نموده اند .

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن حمایت قاطع از کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور ، از تمام سازمانهای مدافع حقوق بشر، نیروهای انقلابی و مترقی دعوت می کند به پشتیبانی اعلامیه کانونهای وکلای دادگستری همت گمارند. متن بیانیه کانونهای وکلای دادگستری را در زیر ملاحظه خواهید کرد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۸ تیر ۱۳۸۸ - ۱۹ جولای ۲۰۰۹

----------------------------------------

بیانیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور پیرامون آیین نامه جدیدالتصویب قوه قضاییه

  در پي انتشار متن موسوم به اصلاح آيين نامه اجرائي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب۸۸-۳-۲۷ در روزنامه رسمي مورخ ۸۸-۴-۷ جلسه مشترك اعضاء هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در تاريخ ۸۸-۴-۱۴ در تهران تشكيل و نظر اتفاقي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در قالب اين بيانيه به شرح آتي اعلام مي شود:
نظر به عدم رعايت شرط ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در تدوين آيين نامه اصلاحي مبني بر لزوم پيشنهاد هر نوع آيين نامه راجع به وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري و نظر به مغايرت جدي آيين نامه اصلاحي مذكور با مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و برخي از آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاري به اسم اصلاح آيين نامه
و نظر به مخالفت تعدادي از مواد كليدي آن با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و تعارض آشكار آيين نامه موسوم با تماميت استقلال و موجوديت كانونهاي وكلاي دادگستري،
آيين نامه اصلاحي منتشره از اساس قابليت اجرائي نداشته و كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ضمن اعتراض شديد خود به چگونگي تدوين و مندرجات آيين نامه مزبور بار ديگر تقيد خود را به اجراي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ و تمامي قوانين و مقررات معتبر راجع به وكالت اعلام ميدارد.
تهران ۱۴ تير ۱۳۸۸
۱- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
۲- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
۳- كانون وكلاي دادگستري اردبيل
۴- كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان
۵- كانون وكلاي دادگستري بوشهر

۶- كانون وكلاي دادگستري خراسان
۷- كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
۸- كانون وكلاي دادگستري زنجان
۹- كانون وكلاي دادگستري فارس، كهكيلويه و بويراحمد
۱۰- كانون وكلاي دادگستري قزوين

۱۱- كانون وكلاي دادگستري قم
۱۲- كانون وكلاي دادگستري كردستان
۱۳- كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه
۱۴- كانون وكلاي دادگستري گلستان
۱۵- كانون وكلاي دادگستري گيلان

۱۶- كانون وكلاي دادگستري مازندران
۱۷- كانون وكلاي دادگستري مركز
۱۸- كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
۱۹- كانون وكلاي دادگستري همدان


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de