سهراب اعرابی مبارز راه آزادی به خاک سپرده شد

درمیان اندوه مبارزین درصحنه و خانواده اعرابی ، پیکر سهراب اعرابی امروز به خاک سپرده شد. از هنگامیکه سهراب در تظاهرات ۲۵ خرداد ظاهرا ناپدید شده بود ، خانواده اش بگمان اینکه وی هنوز زنده است تلاش زیادی را بکارگرفتند تا با سپردن وثیقه وی را از زندان آزاد کنند.

کوشش خانواده اعرابی به جایی نرسید و سرانجام پس از گذشت قریب یکماه به آنها اطلاع دادند تا برای دریافت جنازه سهراب به پزشکی قانونی مراجعه کنند. هنگامیکه خانواده سهراب و سایر خانواده های ناپدیدشدگان به اداره آگاهی مراجعه کردند با انبوه بیشماری از عکس جنازه هایی مواجه شدند که مربوط به تظاهرات اخیر می باشد. پس از پی گیری و مراجعات مکرر معلوم شده است علاوه بر پزشکی قانونی ، جنازه ها در سردخانه هایی در جنوب شهر تهران نیز نگهداری می شود.

سردمداران رژیم بخاطر ترس و وحشت از واکنشهای توده ای حاضر نیستند تعداد دقیق شهدای حوادث اخیر را اعلام کنند. از قول خانواده هایی که از سردخانه های جنوب تهران دیدن کرده اند گفته می شود تعداد جنازه ها سر به صدها می زند و بعضی از خانواده ها هنگام پیدا کردن عزیزانشان در سردخانه بیهوش شده اند.

هم اکنون روزانه تعداد زیادی از خانواده ها در مقابل زندان اوین جمع می شوند ولی هیچگونه خبری از بستگانشان به آنها داده نمی شود. خانواده ها عموما در

مقابل زندان اوین شعار سر می دهند وطوری فریاد می کشند که صدایشان به داخل سلولهای زندان برسد

یادش گرامی باد

به درود سهراب مبارز


ب۲۳تیر ۱۳۸۸ برابر با ۱۴ جولای ۲۰۰۹