فریاد پر خروش دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور برعلیه رژیم جمهوری اسلامی ایران

صبح امروز ده ها هزار دانشجوی مبارز در شهرهای تهران ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، کرج ، همدان ، کرمان، رشت و ده ها شهر دیگر ایران دست به تظاهرات و راهپیمائی زدند.

حدود ۸ صبح ، درحالیکه دانشجویان برای تجمع و پیوستن بیکدیگر راهی دانشگاهها بودند ،هزاران نفر از نیروهای بسیجی و لباس شخصی ها پیشاپیش خودرا در ساختمان دانشگاهها جای داده بودند تا وانمود کنند آنها دانشجویان طرفدار احمدی نژاد می باشند.

از اینرو در ساعات اولیه صبح درگیری بین دانشجویان و دانشجو نماها در اکثر دانشگاهها، بویژه در دانشگاه تهران و امیرکبیر آغاز شد . در اثر شدت خشونت نیروهای انتظامی و بسیجیان، زد و خورد به خیابانهای اطراف دانشگاهها کشیده شد و کلیه خیابانهای منتهی به مرکز شهر توسط نیروهای انتظامی بسته شد.

گزارشات رسیده از تهران و سایر شهرستانها حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از دانشجویان ومردم معترض بازداشت شده اند. تعداد زیادی ازدانشجویان مجروح و عده زیادی دستگیر شده اند.

درگیری و زدو خورد تا آخر وقت امروز ادامه داشته است و از تلفات احتمالی وتعداد مجروحین و بازداشتی ها گزارش دقیقی در دست نیست. در جریان تظاهرات امروز تعداد زیادی عکسهای خمینی ، خامنه ای و احمدی نژاد توسط مردم و دانشجویان به آتش کشیده شد.

مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای شعاری بود که امروز در سراسر شهرتهران طنین انداز بود.A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21