احمد جنتی بر تداوم کودتا تأکید کرد

احمد جنتی بعنوان خطیب نماز جمعه و دبیر اول شورای نگهبان بطور ضمنی خواهان دستگیری موسوی و کروبی شد. جنتی هم چنین بصورت سربسته از هاشمی رفسنجانی خواسته است تا وی ازنزدیکانش که مخالف رژیم هستند اعلام برائت کند تا آبروی خودش حفظ شود!

اظهارات بی پرده احمد جنتی در نماز جمعه امروز جای شکی باقی نمی گذارد که جناح خامنه ای - احمدی نژاد پس از اخذ رأی مجلس برای دولت دهم ، حمله گسترده ای را علیه مخالفین رژیم آغاز خواهند کرد. این جناح که خودرا در سراشیب سقوط می بیند تنها راه برون رفت از بحران را درسرکوب بیشترمخالفین جستجو می کند.

به جز جنتی سایر امامان جمعه در سایر شهرها نیز کم وبیش چنین اظهاراتی نموده اند. از آنجاکه متن سخنرانی امام جمعه ها توسط دفتر خامنه ای تعیین و به آنها ابلاغ می شود، جای شکی نیست که مرکز این فتنه در دفتر خامنه ای می باشد. احمد توکلی نماینده مجلس نیز طی نامه ای کروبی را از ادامه افشاگریها برحذر دانسته و به وی هشدارداده است که به سرنوشت آیت الله منتظری دچارخواهد شد. بدون شک اینگونه مقدمه چینی ها برای یورش بیشتر به مخالفین است ، اگرنه در شرایطی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر ضرورت حفظ نظام اسلامی و اجرای قانون اساسی این رژیم تأکید دارند چه لزومی دارد که آنهارا وابسته و فتنه انگیز تلقی کنند؟

از سوی دیگر اظهارات ماههای اخیر موسوی ، کروبی و سایرافراد این جناح مبنی بر حفظ کل نظام جمهوری اسلامی ایران، باعث دلسردی قشر بزرگی از جامعه گردیده است. توده مردم با شجاعت وصف ناپذیری ثابت کردند که مخالف کل نظام هستند و شعارهایی که سرمی دهند مرگ بر دیکتاتوری است. از اینرو هنگامیکه سران این جناح مبارزات مردم را فقط در انحصار خود دانسته ، جنبش سراسری مردم را تنها درمحدوده رنگ سبز ارزیابی می کنند، عملا طبقه کارگررا نادیده می گیرند ، موجب نارضایتی و سرخوردگی اقشارجامعه می گردند. اظهارات انحصارطلبانه این جناح در ماههای اخیر تاآنجا فزونی یافته است که عناصر بی شرمی نظیر محسن کدیور طی یک سخنرانی در واشنگتن، سی سال مبارزات قهرمانانه انقلابیون و مبارزین ایران را به تمسخر می گیرد و ادعا می کند، طی سی سال گذشته هیچکس کاری نکرده است! کدیور که خود درسالهای گذشته از عناصر کلیدی رژیم محسوب می گردید و از نقش آفرینان جناح «اصلاح طلب » محسوب می شود با اظهاراتش ثابت کرد که این جناح نیز در نظر ندارد مبارزات مردم و فداکاریهای گذشته و حال آنها را به حساب آورد. به زعم کدیورها فقط یک جنبش و یک رنگ وجود دارد ، نه یک کلمه کمتر ونه یک کلمه بیشتر!

بخاطر همین اظهارات است که در هفته های گذشته مردم کمتر به خیابانهامی آیند و بیشتر به فکر سازماندهی مخفی مبارزه برآمده اند. یکی دیگراز سخنگویان این جناح ، شکنجه گر پستی است بنام محسن مخملباف . مخملباف اوائل روی کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران باتفاق چند پاسدار دیگر بطور دائم با یک مرسدس بنز مشکی رنگ در خیابانهای تهران پرسه می زد تا انقلابیون زمان شاه را که وی در زندان دیده بود شکار کند. مخملباف رقیب حسین شریعتمداری در زندانهای رژیم برای تواب سازی بود و چند نفر از زندانیان سیاسی زمان شاه را پس از دستگیری به جوخه های اعدام سپرد. وی اکنون خودراسفیر سیار موسوی معرفی می کند و توسط عده ای از عناصر معلوم الحال که درخارج ازکشور دل به «اصلاحات» بسته اند به اتحادیه اروپا نیز معرفی شده است. بطور قطع تداوم اینگونه رفتارهاموجب دلسردی بیشتر مردم خواهد شد.

درچنین وضعیتی بعید نیست احمدی نژاد و سایر سردمداران رژیم که شعور و راه حل آنها برای برون رفت از بحران فراتر از شلاق، زندان و کشتار نمی رود به خود جرأت دهند یورش بیشتری به آزادیخواهان ایران بیاورند. بخشی از سخنرانی احمد جنتی را می توانید در پیوند زیرملاحظه نمائید.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805300576

-----------------------------------------------------------------------------------------