تبریز - حمله به کوی ولی عصر- دوشب قبل عناصر وابسته به رژیم شامل لباس شخصی ها وسایر اوباشان به کوی ولی عصر حمله کردند. این محله نسبتا مرفه نشین است. مزدوران رژیم برای رد گم کردن و تحریک اهای این منطقه شعارهای ضد احمدی نژاد سر می دادندو اکثر اتومبیل هایی راکه پارک شده بود شکستند و به میزان زیادی خسارت وارد کردند.از ساعت ۲ صبح که شکستن ماشینها شروع شد تا ۵ صبح از نیروهای انتظامی خبری نبود. این ترفند رژیم باهدف شکاف انداختن بین مردم و مبارزین صورت گرفت ، آنها از اینطریق بذر نفاق بین مردم می فشانند.

پنج تن از استادان دانشگاه تبریز دستگیر شدند.این عده خواهان تحصن دانشجویان بودند . دربرابر این درخواست استادان ، رئیس دانشگاه تبریز خواهان بسته شدن دانشگاه شد تا از تظاهرات جلوگیری کند.

اکنون چند روز است که در تبریز همه مردم چراغهای اتومبیل هارا روشن می کنند. اگر کسی چراغ اتومبیلش روش نباشد مردم جلو وی را سد می کنند واز او می خواهند که بعنوان اعتراض چراغ ماشینش را روشن کند.

ایتالیا ـ تورینو

تجمع اعتراضی هموطنان مبارز و مترقی

ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۰۹ میلادی نزدیک به ۳۰۰ تن از هموطنان مبارز و متعهد، نیروها و شخصیت های سیاسی چپ و مترقی ایتالیایی در مقابل ساختمان استانداری شهر تورینو واقع در میدان کاستل لو گرد آمدند تا ضمن اعلام همبستگی با مبارزات قهرمانانه مردم ایران، اعتراض خود را به جو خشونت گسترده، سرکوب و خفقان حاکم در ایران، اعلام دارند.

شرکت کنندگان در این گردهمایی با در دست داشتن تصاویر ندا آقا سلطانی و دیگر قربانیان و زخمیان وحشیگری های نیروهای سرکوبگر و فاشیست رژیم جمهوری اسلامی ایران، و با دادن شعارهای : مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران، رأی ما کجاست ـ به زبان های ایتالیایی و فارسی، تا ساعت ۸ شب به تجمع اعتراضی خود در میدان مرکزی تورینو ادامه دادند.

این حرکت بی سابقه، انعکاس گسترده ای در رسانه های گروهی استان داشت. روزنامه کثیرالانتشار استامپا خبر این تجمع اعتراضی را بچاپ رساند و تلویزیون استان نیز مصاحبه ای با یکی از هموطنان مبارز انجام داد که بخش مهمی از آن در اخبار شامگاهی پخش گردید.


سایر مقالات

ماهوشیاری خودرا ازدست نخواهیم داد.

سایت «صدای مردم «‬ ‬‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬«‬سربازان‭ ‬گمنام‭ ‬امام‭ ‬زمان»‬‭ ‬است

چراخائنین سازمان اکثریت هرروز گستاخ تر می شوند.

رهریان سازمان اکثرتی بجای خودکشی با بی بی سی مصاحبه می کنند.

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود – قسمت اول

آنگاه که سازمان اکثریت «حسنی » شده بود – قسمت دوم

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود – قسمت سوم -فرخ نگهدار بسی رنج برده است در این سالها!

گفتگوی هدایت اشتری لرکی رئیس سابق بانک سپه در فرانسه با حبیبیان معاون ساواما

جلوه دیگری از دغلکاریها و خیانتهای سازمان اکثریت

یادی از رفیق صفرخان – به مسعود بهنود که علی رضا نوری زاده و ناصر مستشار هم بخوانند.A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de