یورش وحشیانه نیروی انتظامی و بسیج به تظاهر کنندگان و کشتار آنها

همانگونه که دیروز به اطلاع رسید ، واکنش مردم نسبت به اظهارات دیروز خامنه ای بسیار شدید بود و آنها شب گذشته بیش از پیش به پشت بامها رفتند تافریاد اعتراض خودرا نسبت به سیاست دیکتاتوری وی ودولتش ابراز دارند.

امروز از ساعات اول بعد از ظهر دسته دسته مردم از مناطق مختلف به سوی مرکز شهرتهران ، بویژه به سمت خیابان و میدان انقلاب راهی شدند. عده زیادی در شهر آرا ، گیشا ، کارگر ، نارمک ، میدان آزادی و خیابانهای اطراف تجمع کردند. نیروهای بسیج و پلیس نیز قبل از ظهر در مراکز شهر سنگر گیری کرده بودند. در اکثر خیابانها بسیج و پلیس و لباس شخصی ها در کمین مردم نشسته بودند.

پس از شروع شعارها حمله گله وار بسیجی ها به سوی جمعیت آغاز شد. سرکوبگران رژیم با استفاده از چوب ، چماق ، باطوم ، قمه ، کارد و چاقو ، گازاشک آور و گلوله های حقیقی توده های تظاهر کننده را بطور وحشیانه ای مورد هجوم قرار دادند.

وحشیگریهای نیروی انتظامی غیر قابل وصف است ، آنها زنان و دختران را به قصد کشت می زدند و به هیچکس ترحم نمی کردند. عده ای از زنان و دخترانی که در خیابان کارگر در یک کوچه گیر افتاده بودند به حدی چوب و باطوم بر سرشان فرود آمده بود که هیچکدام یارای حرکت نداشتند ونقش بر زمین رهاشده بودند.

پس از زدو خوردهای حدود یکساعته ، ناگهان صدای تیراندازی از هر سو طنین انداخت . درمیدان هفت حوض نارمک عده ای به ضرب گلوله از پا درآمدند. هیچکس به درستی تعداد کشته هارا نمی داند. چراکه موقع تیراندازی جمعیت فرار می کرد و آثاری از آمبولانس نبود. در شهر آرا در اثر تیراندازی عده ای کشته شدند. در خیابان کارگر چند نفر در اثراصابت گلوله از پا درآمدند. درخیابان انقلاب و گیشا چند تن کشته و تعداد زیادی مجروح شدند.

درمجموع امروز تعداد کشته ها خیلی زیاد است، اما دسترسی به آمار دقیق تقریبا غیر ممکن است . بیمارستانها شدیدا تحت کنترل است و مجروحینی که دست رژیم می افتد به مکان نامعلومی انتقال می یابند. این حقیقت که آیا مجروحین مداوا می شوند ویا اینکه بعدا باید آنهارا در گورستانهای جمعی پیدا کنیم هنوز مشخص نیست.درمجموع آنچه را که نگارنده امروز خود شاهد بودم ، افزون بر داده هایی که از سایر دوستان و رفقا دریافت کردم ، همچنین با اخباری که از تبریز مبنی بر کشته شدن عده ای بدستمان رسیده است ، تعداد کشته های امروز از یکصد تن بیشتر است. یکی از رفقایی که پس از اصابت باطوم به کمرش توانسته از دست مأمورین بگریزدخود شاهد صحنه دردناکی بوده که: دربرابرچشمش یک زن نسبتا مسن و یک دختر جوان که احتمالا مادر و دختر بودندبه ضرب گلوله نقش برزمین می شوند. جمعیت تلاش کرده است که آنهارا با اتومبیل به بیمارستان برسانند اما درهمان دقایق اولیه درحالیکه بدن نیمه جانشان بر دوش جمعیت بوده هردو جان می سپارند. حملات امروز بسیج و نیروی انتظامی واقعا ددمنشانه بود. از دیگر مشکلات مردم مجروحین است که تعدادشان هم کم نیست. مردم نگرانند اگر مجروحین بدست نیروهای انتظامی گرفتار شوند، تحت شکنجه قرار گیرند ویا اینکه بی سر صدا آنها را به قتل برسانند. مشارکت لبنانی های طرفدار رژیم در سرکوب امروز کاملا مشهود بود تاجا ئیکه چندین بار جوانان آنها راخطاب قرار داده و به آنها فحش دادند.بخشی از شعارهایی که امروز سر داده می شدازاین قرار بود:

مرگ بر خامنه ای

مرگ بر این دولت مردم فریب

مرگ بر دیکتاتور

نیروی انتظامی ، خجالت خجالت

می کشم می کشم آنکه برادرم کشت

زنده باد آزادی

ایرانی باغیرت حمایت حمایت

و...